Vuokra- ja käyttöehdot, vesijetit ja RIB-vene

Sinun on aina huolehdittava aluksesta parhaan taitosi mukaan ja ehkäistävä vahinkojen syntyminen. Sitoudut noudattamaan lakeja sekä mahdollisia paikallisia ohjeita ja sääntöjä, kuten nopeusrajoituksia sekä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat. Alusta ei saa koskaan käyttää päihtyneenä.

Hyväksyt nämä vuokrausehdot ja sitoudut noudattamaan ehtoja ja ohjeita koko vuokrauksen ajan.

1. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella, meille käy myös ajokortti.

2. Olet täysi-ikäinen ja et saa luovuttaa alusta kolmannelle osapuolelle, ellei siitä ole sovittu etukäteen meidän kanssa. Olet vastuussa, että kuljettaja saa riittävät tiedot ja omaa taidot aluksen turvalliseen käsittelyyn. Vastaat mahdollisista vahingoista aina itse. Alle 15-vuotiaalle alusta ei saa luovuttaa lainkaan.

3. Voit käyttää alusta sovitulla käyttöalueella. Meillä on aluksissa gps-seurantalaite, jonka avulla voimme paikantaa alukset. Alusta ei saa koskaan viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Maksu

4. Maksat vuokrauksen etukäteen ennen vuokrauksen alkua.

5. Verkkopalvelussamme on ilmoitettu kokonaishinta, joka sisältää arvonlisäveron.

6. Varauksen yhteydessä voimme periä 700-2000 €:n pantin, jonka palautamme sinulle kokonaisuudessaan, kun palautat aluksen ajallaan, ehjänä ja tankki täynnä.

7. Voit tehdä vuokraukseesi muutoksia tai peruuttaa vuokrauksen ennen vuokra-ajan alkamista seuraavasti: 

  • alle vuorokauden mittaiset varaukset: veloitukseton peruutus 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista
  • päivän tai yli vuorokauden mittaiset varaukset: veloitukseton peruutus 72 tuntia (3 vuorokautta) ennen vuokra-ajan alkamista

Jos peruutat vuokrauksen viimeistään ilmoitettua aikaa, palautamme maksun. Myöhemmin peruutetuista tai käyttämättä jätetyistä varauksista veloitamme koko maksun.

Vuokra-aika ja palautus

8. Vuokra-aika alkaa varauksen mukaisesti, olethan ajoissa paikalla, jotta voimme antaa sinulle käyttöopastuksen.

9. Vuokra-aika päättyy varauksen mukaisesti, sinun on palautettava alus sovittuun paikkaan ennen vuokra-ajan päättymistä. Voit palauttaa aluksen aikaisemminkin, emme kuitenkaan hyvitä vuokramaksua.

10. Jos et palauta alusta sovittuun aikaan, veloitamme yliajasta 100 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Ilmoita meille heti, jos jostain syystä, et ehtisi palauttamaan alusta sovitusti, jos meillä ei ole heti seuraava vuokrausta tulossa, voimme sopia vuokra-ajan pidennyksestä.

11. Alus palautetaan täyteen tankattuna. Käytä aina 98E bensiiniä. Jos tankki ei ole täynnä, veloitamme tankkauksesta voimassa olevan hinnaston mukaan.

12. Tarkistamme mahdollisuuksien mukaan yhdessä kanssasi aluksen kunnon palautuksen yhteydessä.

Aluksen käyttäminen

13. Sinun on noudatettava aluksen käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Aja aina omiin taitoihisi soveltuvaa ajonopeutta, jotta hallitset aluksen joka tilanteessa ja voit pysähtyä turvallisesti.

14. Jetissä on jarru - huomioi, että yleisesti veneissä ei sitä ole. Kun käytät jarrua, huolehdi että takanasi ei ole toista alusta.

15. Huomioi, että jetti ei ole ohjattavissa, mikäli ei paina kaasua. Noudata erityistä varovaisuutta satamasta lähtiessä ja satamaan tultaessa. Pidä vauhti hiljaisena ja tasaisena.

16. Käytä pelastusliivejä ja hätäkatkaisinta aina ajaessasi aluksella. Pidä huolta, että kyyditettävälläkin on aina pelastusliivit.

17. Huolehdi että alus on kiinnitetty varmasti ja turvallisesti laituriin, kun sitä ei käytetä. Käytä mukana tulevia lepuuttajia ja köysiä. Mikäli moottori on käynnissä köysien käsittelyn aikana, ole erityisen varovainen, ettei köydet ajaudu jetin moottorin imuun tai veneen potkuriin.

18. Vetolaitteiden vetäminen jeteillä on kielletty ilman erillistä sopimusta.

19. Lukitse alus aina, kun jätät sen ilman valvontaa. Lukitse myös traileri mukana tulevilla lukituslaitteilla.

20. Me luovutamme aluksen sinulle aina toimintakunnossa, tankki täynnä ja sovituin varustein. Tarkistamme yhdessä aluksen kunnon ja mahdolliset aikaisemmat vauriot.

21. Annamme sinulle käyttöopastuksen ja sitoudut käyttämään alusta käyttöopastuksen mukaisesti.

22. Älä käytä alusta matalikossa. Moottoria ei saa käyttää alle metrin syvyisessä vedessä.

23. Älä rantaudu rantaan, jossa ei ole laituria. RIB-veneellä voit rantautua luonnonsatamaan, mutta huolehdi, että ranta ei ole kivikkoinen ja että saat veneen hyvin ja turvallisesti kiinni.

24. Mikäli otit aluksen vuokralle trailerin kanssa, laske ja nosta alus vesille vain veneen vesillelaskuliuskasta. Muista rannoista vesille lasku ja nosto on kielletty.

25. Älä käytä alusta alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Et saa myöskään luovuttaa alusta päihtyneelle henkilölle.

Vastuu vahingoista ja vakuutus

26. Olet vastuussa vuokra-aikana alukseen tai varusteisiin kohdistuneista vahingoista ja niiden katoamisista.

27. Olet vastuussa myös sellaisista vioista, jotka johtuvat aluksen ohjeiden vastaisesta käytöstä tai näiden vuokraehtojen rikkomisesta.

28. Me olemme vakuuttaneet alukset, sinun omavastuu on 1.500 euroa. Olet velvollinen korvaamaan meille omavastuun rajaan saakka alukselle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.

29. Vahingot ja katoamiset korvaat niiden todellisen arvon mukaan.

30. Jos alukselle tai meille aiheutunut vahinko johtuu sinun tahallisuudesta, huolimattomuudesta, päihtyneisyydestä tai muusta vastaavasta syystä, olet velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan.

31. Me vastaamme, että alus on asianmukaisessa kunnossa, kun luovutamme sen sinulle. Emme ole vastuussa sinun omaisuudestasi tai vuokrauksen aikana syntyneistä henkilö- tai esinevahingoista. Meillä ei ole sinulle ole vakuutusta, sinun on huolehdittava omasta tapaturma- yms. vakuutusturvasta.

Vahingoista ilmoittaminen

32. Varkauden, liikenne- tai henkilövahingon sattuessa ilmoita asiasta välittömästi poliisille tai pelastuslaitokselle (112). Ilmoita asiasta myös meille.

33. Laiterikon tai -vahingon sattuessa ilmoita asiasta meille välittömästi. Ohjeistamme sinua jatkotoimenpiteissä.

34. Jos et ilmoita laiterikosta, vahingosta tai varkaudesta meille, vastaat meille aiheutuvista kuluista.

Vuokrasopimuksen purkaminen

35. Meillä on oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja tai käyttöohjeita tai me arvioimme, että et ole kykeneväinen kuljettamaan vesijettiä. Näissä tapauksissa sinulle aiheutuneita kuluja ei korvata.

36. Meillä on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti on meistä riippumattomasta syystä poissa käytöstä. Tällöin palautamme sinulle koko vuokramaksun kokonaisuudessaan. Emme korvaa sinulle mahdollisesti aiheutuneita kuluja.

37. Jos meillä tulee erimielisyyttä vuokrauksen ehdoista, pyritään asia ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Kuluttajana sinulla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Jos asiaan halutaan tuomioistuimen päätös, asian saatetaan Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ellet halua nostaa kannetta kotikaupunkisi alioikeudessa. Jos vuokraaja on yritys, asia ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.